woensdag 29 oktober 2014

Kunst van het Delen en TAQA Theater de Vest

In januari van het komend jaar zal Kunst van het Delen in samenwerking met TAQA Theater de Vest een keuze maken uit  het fotomateriaal dat jaarlijks wordt aangeleverd door bespelers van het theater.
Theaterfoto’s hebben te kampen met een geringe zichtbaarheid. Vaak blijft het bij persfoto’s in brochures en beelden op websites. De archieven van veel theaterfotografen blijken nauwelijks ontsloten te zijn of gedigitaliseerd. Zo verdwijnen niet alleen de sporen van een boeiende theaterpraktijk, maar ook het geheugen van een hele reeks voorstellingen. 
Kunst van het Delen neemt samen met TAQA Theater de Vest het initiatief om een openbare tentoonstelling te wijden aan het werk van een aantal theaterfotografen. Tijdens deze tentoonstelling focussen we ons op het statement van de fotograaf, de reflectie, de selectieve weergave van ideeën en emoties. We laten de visie van de fotograaf op de visie van de theatermaker zien; de blik van de eerste echte toeschouwer.

foto Ben van Duin (How to play Francesca Woodman / Toneelgroep Maastricht)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten