maandag 25 januari 2016

Het Huis van Proeven en Kunst van het Delen werken samen aan zie je MIJ?

Een ontmoetingsproject met eten in een hoofdrol

Wie men niet kent, heeft men niet lief en onbekend maakt onbemind. 
Dagelijks trekken, bewust en onbewust, mensen aan ons voorbij. Mensen die we nog niet kennen, maar allemaal mensen met een eigen verhaal. Spannende, interessante, grote, kleine, ontroerende, maar ook onrechtvaardige, misschien verdrietige verhalen. Moeten we al deze mensen leren kennen om al hun verhalen te horen en iedereen lief te hebben? Niet per sé.

Moeten we mensen leren kennen waarover tijdens verjaardagsborrels de meningen ongezouten over tafel vliegen? Mensen die onderwerp zijn van overheidsbeleid of maatschappelijk debat? Moeten we de mensen leren kennen die we liever uit de weg gaan omdat hun verhaal te confronterend is of te ver van ons af staat? En moeten we mensen met een psychiatrische achtergrond leren kennen om iets van hun situatie te begrijpen? Wij denken van wel!

Als we delen, worden we rijker. Aan ons persoonlijke verhaal - wie wij zijn en hoe we ons verhouden tot onze naasten - voegen we dagelijks ervaringen en ontmoetingen toe die onze blik op de werkelijkheid kantelt en aanscherpt.

zie je MIJ? is een ontmoetingsconcept waarbij we mensen die elkaar op het eerste gezicht moeilijk tegen komen, in contact brengen. Tijdens zie je MIJ? laten we onze gasten met elkaar in gesprek gaan in een artistiek geconstrueerde vorm. Deze ontmoeting heeft onderlinge verbinding, verwondering en hopelijk respect en begrip tot gevolg.

De kunst van het eten en ontmoeten wordt zo de kunst van het delen. We laten zo mensen anders naar elkaar kijken, brengen ze in beweging en creëren zo onderlinge verbindingen.

Victoriefonds Alkmaar en de Pius Stichting hebben hun vertrouwen uitgesproken in het project zie jij MIJ? en hebben onze aanvraag positief beoordeeld. Op dit moment werken we hard verder aan de financiering van het project en hopen u daarover zo snel mogelijk meer te kunnen vertellen.


zie jij MIJ? is een project van Sandra Schouten / Het Huis van Proeven en Christel van Schagen / Stichting Kunst van het Delen.