maandag 25 januari 2016

Het Huis van Proeven en Kunst van het Delen werken samen aan zie je MIJ?

Een ontmoetingsproject met eten in een hoofdrol

Wie men niet kent, heeft men niet lief en onbekend maakt onbemind. 
Dagelijks trekken, bewust en onbewust, mensen aan ons voorbij. Mensen die we nog niet kennen, maar allemaal mensen met een eigen verhaal. Spannende, interessante, grote, kleine, ontroerende, maar ook onrechtvaardige, misschien verdrietige verhalen. Moeten we al deze mensen leren kennen om al hun verhalen te horen en iedereen lief te hebben? Niet per sé.

Moeten we mensen leren kennen waarover tijdens verjaardagsborrels de meningen ongezouten over tafel vliegen? Mensen die onderwerp zijn van overheidsbeleid of maatschappelijk debat? Moeten we de mensen leren kennen die we liever uit de weg gaan omdat hun verhaal te confronterend is of te ver van ons af staat? En moeten we mensen met een psychiatrische achtergrond leren kennen om iets van hun situatie te begrijpen? Wij denken van wel!

Als we delen, worden we rijker. Aan ons persoonlijke verhaal - wie wij zijn en hoe we ons verhouden tot onze naasten - voegen we dagelijks ervaringen en ontmoetingen toe die onze blik op de werkelijkheid kantelt en aanscherpt.

zie je MIJ? is een ontmoetingsconcept waarbij we mensen die elkaar op het eerste gezicht moeilijk tegen komen, in contact brengen. Tijdens zie je MIJ? laten we onze gasten met elkaar in gesprek gaan in een artistiek geconstrueerde vorm. Deze ontmoeting heeft onderlinge verbinding, verwondering en hopelijk respect en begrip tot gevolg.

De kunst van het eten en ontmoeten wordt zo de kunst van het delen. We laten zo mensen anders naar elkaar kijken, brengen ze in beweging en creëren zo onderlinge verbindingen.

Victoriefonds Alkmaar en de Pius Stichting hebben hun vertrouwen uitgesproken in het project zie jij MIJ? en hebben onze aanvraag positief beoordeeld. Op dit moment werken we hard verder aan de financiering van het project en hopen u daarover zo snel mogelijk meer te kunnen vertellen.


zie jij MIJ? is een project van Sandra Schouten / Het Huis van Proeven en Christel van Schagen / Stichting Kunst van het Delen.

donderdag 15 januari 2015

Mooie opening door Peter Blaauwboer en Anjo van de Ven

Tussen alle hagelbuien door is woensdag 14 januari de voorlopig laatste tentoonstelling van Kunst van het Delen geopend. Hier een kleine impressiewoensdag 7 januari 2015

Aankondiging in Noord-Hollands Dagblad

Gister een mooie aankondiging van de tentoonstelling in het Noord-Hollands Dagblad.
Woensdag 14 januari opent Peter Blaauwboer, directeur van TAQA Theater de Vest om 16.00 uur de tentoonstelling.


donderdag 18 december 2014

Deelnemende fotografen

Bijzonder trots ben ik dat de volgende theaterfotografen meewerken aan de tentoonstelling van die we in samenwerking met TAQA Theater de Veste organiseren:


Ben van Duin
Phile Deprez
Alwin Poiana
Kurt Van der Elst
Pepijn Lutgerink

Zij maakten onder andere de scénefoto's voor ICKAmsterdam, Toneelgroep Maastricht, Golden Palace, Nationaal Toneel, Moeremans & Sons en Joachim Robbrecht.

dinsdag 2 december 2014

Opmaak van de posters

Er wordt hard gewerkt aan de opmaak van de nieuwe posters door Marieke van Esch. Deze is af en vanaf 12 januari in Alkmaar te zien!


woensdag 29 oktober 2014

Kunst van het Delen en TAQA Theater de Vest

In januari van het komend jaar zal Kunst van het Delen in samenwerking met TAQA Theater de Vest een keuze maken uit  het fotomateriaal dat jaarlijks wordt aangeleverd door bespelers van het theater.
Theaterfoto’s hebben te kampen met een geringe zichtbaarheid. Vaak blijft het bij persfoto’s in brochures en beelden op websites. De archieven van veel theaterfotografen blijken nauwelijks ontsloten te zijn of gedigitaliseerd. Zo verdwijnen niet alleen de sporen van een boeiende theaterpraktijk, maar ook het geheugen van een hele reeks voorstellingen. 
Kunst van het Delen neemt samen met TAQA Theater de Vest het initiatief om een openbare tentoonstelling te wijden aan het werk van een aantal theaterfotografen. Tijdens deze tentoonstelling focussen we ons op het statement van de fotograaf, de reflectie, de selectieve weergave van ideeën en emoties. We laten de visie van de fotograaf op de visie van de theatermaker zien; de blik van de eerste echte toeschouwer.

foto Ben van Duin (How to play Francesca Woodman / Toneelgroep Maastricht)

woensdag 3 september 2014

Impressie tweede tentoonstelling Kunst van het Delen

Op woensdag 3 september 2014 verzamelden fotografen en geïnteresseerden zich op de hoek bij de HEMA op de Langestraat. Hier opende Dick Keuning, lid van Artiance Fotocafé en eigenaar van café De Bonte Bengel, in aanwezigheid van wethouder cultuur Anjo van de Ven de tentoonstelling.

foto Gerda Reus
foto Gerda Reus


foto Gerda Reus